Naše činnost


CO JSME DĚLALI?

1999 - udělali jsme vegetační průzkum přírodní památky Uhlířský vrch a PP Medvědí hora (čili, co tam a kde to tam roste)
- zahájili jsme vegetační mapování západní části Přírodního parku Vyšebrodsko (= co kde je za společenstvo - např. smrkový les, olšina, kosená ovsíková louka)
2000 - dokončili jsme vegetační mapování západní části Přírodního parku Vyšebrodsko
- zahájili projekt "Louky přírodního parku Vyšebrodsko - biodiverzita a produkční vlastnosti" (co a kolik toho roste na loukách J)
2001 - pokračovali jsme v "lučním" projektu a rozšířili jej o sledování sukcese na opuštěném sekundárním bezlesí (= zarůstání luk stromy, když se přestanou kosit J)
- dělali jsme průzkum přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky (bude se zpracovávat do písemné podoby)
- připravili výstavu EKODOTEKY - tentokrát o vztahu dopravy a životního prostředí (určena zejména pro druhý stupeň ZŠ a střední školy) v Českých Budějovicích


CO BUDEME DĚLAT?

2002 - pokračovat v "lučním" projektu
- zhotovíme vegetační průzkum národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč
- uděláme další díl výstavy EKODOTEKY
- to, co nás bude bavit :-)