Co jsou EKODOTEKY?

EKODOTEKY jsou vzdělávací a informační výstavou o tom, jak souvisí životní prostředí s každodenním životem jedince.
Výstava je zpracována tak, aby bylo téma pochopitelné všem lidem. je však vhodná zejména pro žáky středních škol a 2. stupně základních škol.
EKODOTEKY se snaží být názorné. Namísto dlouhých textů je výklad proveden pomocí jednoduchých schémat, obrázků, grafů, mapek atd. Takto jsou přehledně vysvětleny důležité souvislosti, údaje i náměty k zamyšlení a k činnosti.
Výstavu vytvářejí studenti Biologické fakulty. Navíc na výstavě vykonávají průvodcovskou službu a poskytují návštěvníkům výklad, zejména školám. Délku i způsob výkladu přizpůsobují podle potřeby.
EKODOTEKY se snaží jednoduchou formou vysvětlit, jak se každý z nás - byť často nevědomě - účastní ovlivňování životního prostředí, a tudíž by si měl uvědomit svůj díl zodpovědnosti.
EKODOTEKY jsou projevem potřeby mladých lidí, studentů, začlenit vztah k životnímu prostředí do přirozeného uvažování jednotlivce.

O čem jsou EKODOTEKY?

EKODOTEKY se tradičně zaměřují na určité oblasti životního prostředí - odpady, voda, lesy, energie atd.
Každý z předchozích dvou ročníků pojednával vždy o třech tématech. Současný třetí ročník výstavy si naopak vzal za cíl ukázat jediné téma z mnoha různých pohledů.


Letošní téma - DOPRAVA

Letos se dozvíte, jakými způsoby je s životním prostředím propojena oblast dopravy. Zde uvádíme několik postřehů a námětů, které můžete očekávat:
Jak ovlivňuje zákazník dopravu volbou zboží?
Jakými způsoby se lze přepravovat po Českých Budějovicích a který je čemu prospěšný?
Kolik krajiny zabere stavba silnice?
Kde se střetávají zájmy stavitelů dálnic a ochránců přírody?
Čím nám může posloužit železniční doprava?
Který způsob cesty Budějovice - Praha je nejvíce pohodlný, který nejlevnější, který nejrychlejší a který nejšetrnější k životnímu prostředí?