Vítá Vás občanské sdružení Gabreta NKK!


NĚKOLIK "SUCHÝCH" ÚDAJŮ ÚVODEM:

název: Občanské sdružení Gabreta NKK
vznik: 5. 5. 1999 registrací u Ministerstva vnitra pod č. VS/1-1/40 040/99-R
IČO: 69534632
číslo účtu: 0600451374/3400
sídlo: 382 76 Loučovice 276
počet členů: 23 (nejmladší 20 let, nejstarší 74 let)
předseda: Alena Niena Schusserová (email: alena.schusserova@tix.bf.jcu.cz)
jednatel: Lukáš Kotec Šmahel (email: lukask@bf.jcu.cz)
hospodář: Pavel Graveir Kohout
pokladník: Ignác Pospíšil


PROČ A JAK JSME VZNIKLI?

Na začátku byla skupinka lidí (vysokoškoláků), kteří založili Nezávislého království Kapličky (NKK) a to v nejjižnější části Čech (okres Český Krumlov). Jeho území v podstatě odpovídá západní polovině Přírodního parku Vyšebrodsko (východní hranici tvoří tok Menší Vltavice). Pak přišel nápad (snad od p. Fr. Schussera), že by bylo dobré se o tomto území něco dozvědět. Myšlenka byla přijata, a protože pro uskutečnění myšlenky byly potřeba (alespoň minimální) finanční prostředky a protože se myšlenka líbila i lidem, kteří nebyli přímo občany NKK, bylo založeno občanské sdružení. Zakládajících členů bylo 13.